Technologický postup lepenia tvaroviek a prírodných kameňov Wallstonev

Určené pre tieto tvarovky Wallstone

 • Wallstone – tvarovka lepená z břidličných, pieskovcových a quarzitových pásikov (prírodný kameň)
 • Wallstone – tvarovka z quarzitových a břidličných odrezkov na betónové osnove (prírodný kameň na betónové osnove)
 • Wallstone – tvarovka z quarzitových a břidličných odrezkov zlepené a podložené sieťovinou (prírodný kameň na sieťovine)

Príprava podkladu

 • možná aplikácia na vyzretý, suchý a odizolovaný podklad – liaty betón, betónové lícované tvárnice, vápennocementová alebo cementová omietka, tepelnoizolačné murivo porotherm alebo ytong, dosky na fasády Fermacell.
 • podklad sa v prípade nutnosti vyrovná cementovou rýchlotvrdnúce stierkovú hmotou Sopro Reparaturspachtel alebo cementovou rýchlotvrdnúce stierkovou maltou Sopro Renovier + AusgleichsMörtel.
 • vyrovnaný podklad sa napenetruje penetráciou Sopro Grundierung a nechá sa zaschnúť
 • v prípade predpokladu vyššieho hydronamáhání celej skladby (napr. stena z ytongu v exteriéri), odporúčame na podklad najprv naniesť stierkovú hydroizoláciu Dichtschlämme Flex 1-K
 • v prípade lepenia tvaroviek na zatepľovacie systémy doporučujeme tieto systémy navrhovať s ohľadom na budúce zaťaženie tak, aby staticky vyhovela celá skladba (pre konzultáciu návrhu môžete kontaktovať technické oddelenie DEKSTONE)

Lepenie obkladu

 1. v prvom rade osadíme, upevníme a vyvážame do vodorovnej polohy zakladacej opornú drevenú latu alebo hranoliek.
 2. po osadení lát rozmiešame podľa stanoveného návodu v 4,75 – 5,25 l čistej vody 25 kg obsah suchej zmesi lepiacej malty na prírodný kameň Sopro MittelBettmörtel flex a to bez obsahu hrudiek, nízkootáčkovým miešadlom s miešacím vretenom.
 3. silným tlakom nanesieme na vyrovnanú a napenetrovanú stenu kontaktnú vrstvu lepiacej malty Sopro MittelBettmörtel flex a prebytočnú maltu stiahneme.
 4. následne nanášame pomocou zubového oceľového hladidla s veľkosťou zubov 8 x 8 x 8 mm alebo 10 x 10 x 10 mm lepiace maltu Sopro MittelBettmörtel flex s tým, že začneme prácu od vrchnej hrany oporné laty.
 5. Wallstone tvarovku pred nalepením dôkladne na rubovej strane očistíme od prachu a voľných častíc, na rubovú plochu nanesieme zubovou stierkou tenkú vrstvu lepiacej malty Sopro MittelBettmörtel flex.
 6. po nanesení lepiacej malty začneme z osadzovaním tvaroviek a to tak, že jednotlivé tvarovky vtlačíme silou do vopred naneseného tmelu rubovú častí tvarovky, ktorá je opatrená vopred vrstvou lepiacej malty. Lepiace maltu nanášame na tvarovky tak, aby boli prilepené celoplošne. U tvaroviek Wallstone odporúčame osadzovať najprv rohové tvarovky.
 7. v jednom pracovnom kroku osadzujeme maximálne5 vrstiev tvaroviek nad sebou , potom je nutná minimálne 12 hodinová technologická prestávka, ktorá zaručí, že sa osadené tvarovky dokonale priľnú a celá konštrukcia sa vlastnou váhou nezbortí.

U tvaroviek Wallstone je nutné prípadný vytlačený lepiaci tmel v škárach a na tvarovkách dokonale odstrániť pomocou čistej vody.
Ak sa usadzuje viac ako 5 vrstiev tvaroviek je možné pokračovať v práci po cca 12 hodinách technologické prestávky takisto s maximálnym množstvom vrstiev 5, kedy musí opäť nasledovať technologická prestávka. Oporná lata, pod zakladacou vrstvou tvaroviek, sa môže odstrániť najskôr po 3 hodinách od osadenia zakladací vrstvy.
Pri osadzovaní tvaroviek dbáme toho, aby obkladaná plocha nebola vystavená priamemu pôsobeniu prudkého slnečného žiarenia a vysušujúcemu vetra.
Spotreba lepiaceho tmelu Sopro MittelBettmörtel flex je cca 4,5 – 5,5 kg/m2 plochy podľa rovinnosti rubovej strany tvaroviek.

Spárovánie obkladu

 • Obklad Wallstone sa väčšinou nespárujeme, pretože je kladený na zraz.

Dilatačné škáry

 • Obklad je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými špárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 4 x 4 m).
 • Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry.
 • Poloha dilatačných škár musí byť presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Impregnácia obkladu

 • Impregnácia obkladu sa odporúča predovšetkým pre zlepšenie vlastností kachlí (napr. Zníženie nasiakavosti), predĺženie jeho životnosti a zjednodušenie jeho čistenie (predovšetkým od prachu a nečistôt.
 • Typ impregnácia ako aj spôsob jej aplikácie záleží na type kameňa a na požadovaných vlastnostiach (vzhľad, nasiakavosť, tvorba machov, ANTIGRAFITY pod.)

Náradie pre osadzovanie

 • Miešacie vedro, pomalobežné miešadlo, miešací vreteno a odmerka na vodu.
 • Murárska alebo obkladačské lyžica, vodováha, drevená hobľovaná lata alebo hranoliek, murárske skoby, murárska hrubá štetka, štetec, úzka oceľová ŠPÁROVAČKA, oceľové zubové hladidlo sa zubami 8 x 8 x 8 alebo 10 x 10 x 10 mm, nádoba na vodu, meter alebo iné meradlo, ceruzka, rezačka na tvarovky, špongia.

Odporúčame

 • Pre správne fungovanie navrhnutých postupov je potrebné dodržať podmienky uvedené v technických listoch jednotlivých produktov

Tlačovú verziu nájdete v záložke NA STIAHNUTIE