Škárovanie kamenných konštrukcií

Dilatačné škáry
Dilatačné škáry v kamenných konštrukciách s vyplnenými škárami sa navrhujú podľa STN 73 3251 – Navrhovanie konštrukcií z kameňa.

Tabuľka 8: Vzdialenosť dilatačné škár v dlažbe:[minimal_table]

Interier Exterier
Rozmery dilatačných celkov 6 x 6 3 x 3

– Pre vyplnenie škár sa používajú polymérne polyuretánové, silikónové, prípadne akrylátové tmely. Pri voľbe tmelu je nutné sledovať, či tmel nie je agresívny voči kamennej doske (napr. Niektoré silikónové tmely voči mramoru, vápencami) a či nedochádza k zafarbovania kameňa (nutné vyskúšať na vzorke dosky). Prípustný pohyb škáry sa v prípade použitia týchto tmelov pohybuje spravidla v rozmedzí 10-20% šírky škáry.
– Škáry obkladov a dlažieb širšie než 5 mm musia byť vyplnené v celej ploche škáry až k rubovej strane prvku. Povrch výplne škáry má byť dokonale hladký.
– Pozdĺž pracovných a deliacich škár musia byť pokladané nakrájané, celoformátové dosky, prírezy musia byť položené dovnútra polí.
– Pri riešení dilatačných škár je nutné rešpektovať príslušné normy, projektovú dokumentáciu a charakter výrobku, najmä teplotná rozťažnosť.
– Dilatačné škáry obkladané plochy musia dôsledne dodržiavať dilatačné škáry už existujúce na podklade, nosnej konštrukcii a na stenách (hlavný objektové škáry).
– Dilatačná škára šírky do 10 mm by mala mať obdĺžnikový prierez o pomeroch strán 2: 1.
– Najmenšia šírka dilatačné škáry musí byť rovná 1,5 násobku najväčšej rozťažnosti dilatačného celku, nie však menej ako 10 mm mimo budovy a 5 mm vnútri budovy.Mezní odchýlka šírky dilatačnej škáry nesmie byť väčšia než ± 1 mm.
– Tmel musí byť spojený iba s kamennou doskou, preto sa pred tmelením vkladá do škáry PE povrazec, priemer črievka je 1,5krát väčšia ako šírka tesnenie škár.
– Tmel v škárach šírky do 10 mm by mal vypĺňať štvorcový profil, v prípade širších škár profil obdĺžnikový.
– Dilatačné škáru je možné utesniť tiež lištami, ktoré majú v sebe integrovanú pružnú hmotu.
– Povrchová úprava škár konštrukcií z kameňa s vodorovnou lícne plochou sa vykonáva s rovným lícom špáry, ak nie je stanovené technickou dokumentáciou inak.

Obrazek 5

Obrázok 5. Úpravy dilatačných škár.
a – úprava povrchu tmelu v dlažbe,
b – úprava povrchu tmelu v obkladu,
c – riešenie dilatačné škáry polymérnym tmelom a tesniacim povrazcom,
d – detail dilatačného profilu pre pochôdzne konštrukcie, pohyb škáry do 5 mm,
e – detail dilatačného profilu pre pojazdnej konštrukcie, pohyb škáry do 20 mm.

Bežné škáry

Škárovanie dlažby sa vykonáva po uplynutí predpísanej doby spárovatelnost udanej u lepidla. Vhodná škárovacia hmota sa zvolí podľa šírky škár, zaťaženie dlažby, druhu prevádzky a požadovaného odtieňa.
Škárovacia hmota musí byť určená pre prírodný kameň. Odporúčajú sa hydrofóbna škárovacej hmoty, ktoré odpudzujú vodu a nečistoty. Aby sa uľahčilo čistenie prebytočnej škárovacej hmoty z kameňa, je vhodné ho opatriť impregnačným náterom. U kameňov s hrubou povrchovou úpravou je to nevyhnutné.

Príprava a aplikácia škárovacej hmoty sa vykonáva podľa technických pokynov výrobcu.

Spravidla platí nasledujúce:

– Najskôr sa vykoná spárovanie dilatačných škár a škár vykonávaných polymérovými tmelmi. Po 24 hodinách sa vykonáva škárovanie cementovými škárovacími hmotami.
– Cementové škárovacie hmoty sa rozotierajú celoplošne po dlažbe. Po začiatku tuhnutia hmoty v škáre (väčšinou sa prejaví zmatněním povrchu škáry) sa navlhčenou špongiou urovná a vyhladí povrch škáry a zotrú sa zvyšky škárovacej hmoty z dlaždíc.
– Konečné očistenie plochy odporúčanými čistiacimi prostriedkami sa vykoná po vytvrdnutí hmoty v škárach, najskôr za 24 hodín.