Technologický postup lepenia prírodných kameňov Flagstone

Určené pre tieto dlažbu Flagstone

 • Flagstone – nepravidelná dlažba z quartzitu, pieskovca, žuly alebo bridlice (prírodný kameň)
 • Flagstone – pravidelná dlažba z quartzitu, pieskovca, žuly alebo bridlice (prírodný kameň s rôznymi druhmi povrchových úprav)

Príprava podkladu

 • možná aplikácia na vyzretý, suchý podklad – liaty betón, cementové potery, stará dlažba a pod.
 • podklad sa v prípade nutnosti vyrovná cementovou stierkovú hmotou Sopro Fließspachtel 15 plus , trhliny v poteroch možno zaliať živicou Sopro Gießharz.
 • vyrovnaný podklad sa napenetruje penetráciou Sopro Grundierung a nechá sa zaschnúť

Postup pri lepení dlažby

 1. Do 6,0 – 6,5 lit vody nalejte do čistého vedra a zmiešajte s 25 kg (1 vrece) Sopro MittelDickbettMörtel v homogénnu zmes do požadovanej konzistencie. Zmes nechajte 3 – 5 min stáť a potom ešte raz dôkladne premiešajte.
 2. Najskôr naneste kontaktnú vrstvu rovným nerez hladidlom a následne vhodnou zubovou stierkou natiahnite hrebeňové lôžko (uhol nástroja 45-60 °). Naneste si na plochu iba toľko malty, na ktorú ste schopní do 30 min položiť dlažbu.
 3. Na zadnej očistenú, všetkých nečistôt zbavenú stranu dlažby natrite kontaktné vrstvičku Sopro MittelDickbettMörtel.
 4. Skôr, než sa na lepidle vytvorí škraloup, dlaždicu položte, pritlačte ju, zložte a vyrovnajte, škáry pred vytvrdnutím malty vyškrabte a povrch dlažby umyte.
 5. Sopro MittelDickbettMörtel možno spracovať klasickou konvenčnou metódou (podľa povrázku), pričom je zaistená vysoká pevnosť a dobrá spracovateľnosť aj pri väčších hrúbkach maltového lôžka a pokládke ťažkých dosiek.
 6. Spotreba Sopro MittelDickbettMörtel je přibliřně 7 – 10 kg / m2 v závislosti od rovinnosti podkladu

Škárovanie dlažby

 1. Do čistej miešacej nádoby nalejte cca 4,25 – 4,75 lit vody pre 25 kg suchej škárovacej hmoty, popr. 0,85 – 0,95 lit vody pre 5 kg suchej škárovacej hmoty, a potom elektrickým miešadlom rozmiešajte v homogénnu tvárnou maltu.
 2. Na docielenie lepšej homogenity zmesi doporučujeme najprv pripraviť trochu hustejšia zmes a až následne pridaním vody upravovať konzistenciu.
 3. Zmes nechajte cca 3 – 5 min. zrieť a potom ešte raz dôkladne premiešajte.
 4. Sopro FlexFuge FL vtlačte škárovacia gumou alebo gumovou stierkou do vyškrabaných a čistých, v závislosti na hrúbke a nasiakavosti črepu prípadne mierne navlhčených škár, pod miernym tlakom tak, aby bol prierez škáry úplne zaplnený. Nevsypávat suchú zmes.
 5. Po dostatočnom prestávke pre zavädnutí čerstvej malty povrch dlaždíc umyte
 6. diagonálne k prierezu škáry, bez toho, aby sa vymyl povrch škáry. Povrch škáry sa tým vyhladí a veľmi dobre utesní.

Dilatačné škáry

 • Dlažbu je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými špárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 3 x 3 mv exteriéri a 6 x 6 mv interiéri).
 • Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry.
 • Poloha dilatačných škár musí byť presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Impregnace dlažby

 • Impregnácia obkladu sa odporúča predovšetkým pre zlepšenie vlastností kachlí (napr. Zníženie nasiakavosti), predĺženie jeho životnosti a zjednodušenie jeho čistenie (predovšetkým od prachu a nečistôt.
 • Typ impregnácia ako aj spôsob jej aplikácie záleží na type kameňa a na požadovaných vlastnostiach (vzhľad, nasiakavosť, tvorba machov, odolnosť proti olejom a pod.)

Náradie pre osadzovanie

 • Miešacie vedro, pomalobežné miešadlo, miešací vreteno a odmerka na vodu, murárska alebo obkladačské lyžica, vodováha, oceľové zubové hladidlo, nádoba na vodu, meter alebo iné meradlo, ceruzka, rezačka na dlažbu, špongia.

Odporúčame

 • Pre správne fungovanie navrhnutých postupov je potrebné dodržať podmienky uvedené v technických listoch jednotlivých produktov

Tlačovú verziu nájdete v záložke NA STIAHNUTIE