Čistenie a impregnácia

[Av_hr class = ‘short’ height = ’50 ‘shadow =’ no-shadow ‘position =’ left ‘]

Čistenie kameňa pred impregnáciou

Pred každým nenesením impregnačného náteru je nutné povrch kameňa dokonale vyčistiť, či už sa jedná o impregnáciu pred škárovaním alebo pred začatím prevádzky. Úplné vyčistenie kamennej dlažby je potrebné aj pred obnovením alebo pred opakovaným nanášaním impregnácie. Všetky špina, ktorá na kameni zostane, sa uzavrie pod impregnáciou a len ťažko by sa odstraňovala. Pre čistenie karbonátových hornín (vápenec, mramor, aragonit) môžu byť použité iba alkalické alebo neutrálne prípravky.
Pred vykonaním impregnácia musia kameň úplne vyschnúť.

Impregnácia kameňa pred uvedením do prevádzky

Vhodne zvolená impregnácia ochráni kameň pred vniknutím vlhkosti a nečistôt. Zamedzí vytvorenie dočasných tmavých škvŕn pri styku kameňa s vodou. Veľmi uľahčí čistenie kameňa, predĺži životnosť kameňa a uchráni jeho vzhľad. Na výber sú impregnácia, ktoré nemenia farbu kameňa, alebo také, ktoré jeho farbu zvýrazňujú (kameň vyzerá, ako by bol mokrý). Intenzita zvýraznenie farby kameňa závisí na povrchovej úprave kameňa. U hrubých povrchových úprav (brúsenie, opaľovanie, …) je zintenzívnenie farby oveľa výraznejšie ako u leštených povrchov.
Volí sa impregnácia čo najviac paropriepustné.

Impregnácia dostatočne chráni kameň pred vlhkosťou, studeným olejom a mastnotou a veľmi uľahčí ich odstránenie. Čiastočne ochráni karbonátové horniny (vápence, mramory, aragonitu) pred pôsobením kyselín (aj ocot a citrónová šťava sú kyseliny, žalúdočné šťavy sú veľmi silnou kyselinou). To platí len po veľmi krátku dobu, pri dlhšom pôsobení (už niekoľko málo minút) môže kyselina povrch kameňa poškodiť. V prípade postriekania kameňa akúkoľvek kyslú látkou (ocot, citrónová šťava, limonáda, kyslý čistič, …) odporúčame túto škvrnu čo najrýchlejšie utrieť a kameň umyť čistou vodou. Impregnácia tiež uľahčuje odstraňovanie znečistenia rôznymi druhmi farieb pomocou špeciálneho čističa. Impregnácia neochráni kameň pred horúcim olejom.

Impregnácia sa na kameň nanáša pomocou štetca, mäkkého valčeka (vhodné hlavne u hrubých povrchových úprav) alebo mopu z mikrovlákien (u veľkých plôch). Podľa nasiakavosti kameňa sa vykonajú 2 – 3 nátery (hrubej povrchovej úpravy sajú viac než leštené dosky). Prebytočné kvapôčky impregnácia sa zotrú suchou čistou handrou. Vždy je nutné dodržiavať postup a bezpečnostné pokyny odporúčané výrobcom. U dlažieb, ktoré neboli impregnované pred škárovaním, odporúčame vykonať 1 vrstvu náteru približne týždeň po spárovaní ešte pred uvedením do prevádzky. Kameň tak bude chránený pred špinou a vlhkosť z lepidla bude môcť vysychať. Približne za mesiac sa vykoná ďalší náter impregnácia. Ak bolo impregnováné už pred škárovaním, vykoná sa približne mesiac po spárovaní už len jeden ochranný náter.

Z hľadiska dlhodobej údržby kameňa je impregnáciu potreba obnovovať po 2 – 3 rokoch. Závisí to na prevádzke a početnosti umývania dlažby. Funkčnosť impregnácia overíme, ak na kameň nastriekame vodu. Ak netvorí guličky, je nutné impregnačný náter obnoviť. Pred obnovením impregnácia musí byť kameň dôkladne vyčistený. Impregnácia sa vždy nanáša na suchý povrch kameňa. Pred začatím prevádzky sa impregnácia nechá minimálne 24 hodín zaschnúť. Aj v exteriéri je nutné po túto dobu pokiaľ možno zamedziť styku naimpregnované plochy s vodou.
Pri lokálnom použití silného čistiaceho prípravku sa ochranný náter čiastočne odstráni. Impregnáciu je možné obnoviť aj lokálne.

Bežná údržba kameňa

Okrem čistenia náhodných škvŕn a znečistenia je tiež potreba kamenné podlahy pravidelne udržiavať a umývať od bežného znečistenia spôsobeného premávkou.