ŽULY – Dekstone G

Druhy povrchových úprav: leštenie, brúsenie, opaľovanie, kefovanie, pemrlované