BRIDLICE – Dekstone N

Typickou povrchovou úpravou bridlice je štiepanie, ktorým vzniká atraktívna nepravidelný povrch.